روغن پارس اقیانوس 50 (بشکه)

روغن پارس اقیانوس 50 (بشکه) روغن با کیفیت عالی برای استفاده در سيلندر موتور دریایی است. این روغن جهت استفاده در موتور هاي دوزمانه كراس هد دور پايين كه با سوخت هاي سنگين (ميزان گوگرد تا 4% وزني) كار مي كنند مناسب مي باشد.

سبد خرید

روغن پارس اقیانوس 50 (بشکه)