پارس مدوس 140 (بشکه)

6,700,000تومان

پارس مدوس، با بهره گيري از روغن پايه و مواد افزودني مناسب جهت استفاده در جعبه دنده هاي خودروهايي تحت شرایط عملیاتی ملايم و سرعتهاي لغزشي پائين توليد گرديده است.

سبد خرید
پارس مدوس 140 بشکه

پارس مدوس 140 (بشکه)

6,700,000تومان