روغن گیربکس اتوماتیک فلومکس CVT Fluid (1 لیتری)

روغن گیربکس اتوماتیک فلومکس CVT Fluid (1 لیتری) با استفاده از روغن پایه سینتتیک و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود. این روغن گیربکس یکی از محصولات ویژه شرکت فلومکس می باشد که نمونه مشابه آن در سایر برند ها به ندرت یافت می شود. فلومکس سی وی تی در کارکرد جعبه دنده بسیار مؤثر بوده و آسیب های احتمالی را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.

سبد خرید

روغن گیربکس اتوماتیک فلومکس CVT Fluid (1 لیتری)