روغن دنده پارس انتقال اتوماتيك 3 (ATF III) (1 لیتری پلاستیکی)

روغن دنده پارس انتقال اتوماتيك 3 (ATF III) (1 لیتری پلاستیکی) روغني با پايه نيمه سنتزی است كه براي استفاده در گيربكس هاي اتوماتيك و نيز به عنوان سيال هيدروليك جعبه فرمان خودروهاي سواري و تجاري قابل استفاده مي باشد. این روغن پایداری برشی عالی، سیالیت عالی دردماهای پایین و پایداری حرارتی بالایی دارد.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن دنده پارس انتقال اتوماتيك 3 (ATF III) (1 لیتری پلاستیکی)