روغن دنده خودرویی پارس مدوس 90 (20 لیتری پلاستیکی)

روغن دنده خودرویی پارس مدوس 90 (20 لیتری پلاستیکی) ، روغن دنده دستي است كه با استفاده از روغن هاي پايه مرغوب با خواص ضد اكسايش و طول عمر بالا فرموله شده است.اين روغن همچنين براي استفاده در سيستم هاي انتقال قدرت تجهيزات جاده اي و غير جاده اي كه روغن با سطح كارآيي API GL-1 براي آن توصيه شده، مناسب است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن دنده خودرویی پارس مدوس 90 (20 لیتری پلاستیکی)