روغن دنده خودرویی پارس مدوس 90 (بشکه)

روغن دنده خودرویی پارس مدوس 90 (بشکه) با بهره گیری از مواد پایه افزودنی ویژه، برای تحمل فشار بالا جهت مصرف در جعبه دنده های غیر اتوماتیک تحت شرایط عملیاتی سخت و با سطح کارایی API GL-1 تولید و به بازار عرضه شده است.

سبد خرید

روغن دنده خودرویی پارس مدوس 90 (بشکه)