روغن دنده خودرویی پارس مدوس ای پی EP 85W140 (کوارت)

روغن دنده خودرویی پارس مدوس ای پی EP 85W140 (کوارت) ، با بهره گيری از روغن پايه مرغوب و مواد افزودنی ويژه EP  به منظور تحمل در برابر فشار بالا Extreme Pressure جهت مصرف در جعبه دنده های دستی (غير اتوماتيک (تحت شرايط عملياتی متوسط تا سخت و مطابق با سطح كارايی API GL-4 توليد گرديده است.

سبد خرید

روغن دنده خودرویی پارس مدوس ای پی EP 85W140 (کوارت)