روغن دنده خودرویی پارس مدوس ای پی EP 75W90 (بشکه)

روغن دنده خودرویی پارس مدوس ای پی EP 75W90 (بشکه) ، با بهر ه گيري از روغن پايه مرغوب و مواد افزودنی ويژه EP  به منظور تحمل در برابر فشار بالا  Extreme Pressure  جهت مصرف در جعبه دنده های دستي )غير اتوماتيكتحت شرايط عملياتي متوسط تا سخت و مطابق با سطح كارايي API GL-4 توليدگرديده است.

سبد خرید

روغن دنده خودرویی پارس مدوس ای پی EP 75W90 (بشکه)