روغن دنده خودرویی پارس مدوس اي پي اس EPS 85W90 (کوارت)

روغن دنده خودرویی پارس مدوس اي پي اس EPS 85W90 (کوارت) ، با بهره گيري از روغن پايه مرغوب و مواد افزودني ويژه EPS  به منظور تحمل در برابر فشار بالا( Extreme Pressure)  جهت استفاده در سيستمهاي انتقال قدرت و جعبه دنده هاي دستي )غيراتوماتيك مطابق با سطح كارايي API GL-5 توليدگرديده است.

سبد خرید

روغن دنده خودرویی پارس مدوس اي پي اس EPS 85W90 (کوارت)