روغن دنده خودرویی پارس مدوس اي پي اس EPS 85W140 (بشکه)

روغن دنده خودرویی پارس مدوس اي پي اس EPS 85W140 (بشکه) روغن دنده چند درجه اي (مالتي گريد) فشار پذير مي باشد كه براي استفاده در جعبه دنده غير اتوماتيك و اكسل عقب (هيپوئيدی و غير هيپوئيدي) انواع خودروهاي سبك و سنگين جاده اي و غير جاده اي تحت شرايط متعادل تا سخت طراحي شده است.

سبد خرید

روغن دنده خودرویی پارس مدوس اي پي اس EPS 85W140 (بشکه)