در حال نمایش 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

بهران هیدرولیک H

1,130,000تومان

بهران هیدرولیک H، محصولی نوآورانه از خانواده روانکارهای صنعتی بهران، با بهره‌گیری از مرغوب‌ترین روغن پایه معدنی و افزودنی‌های پیشرفته، به منظور پاسخگویی به نیازهای سیستم‌های هیدرولیک و پرس‌های سبک و سنگین طراحی و تولید شده است.

روغن هیدرولیک ایرانول 10 (چلیک پلاستیکی)

روغن هیدرولیک ایرانول 10 (چلیک پلاستیکی) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

روغن هیدرولیک ایرانول 10 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول 10 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

روغن هیدرولیک ایرانول HV100 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول HV100 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هيدروژناسيون و همچنین مواد افزودني ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول HV68 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول HV68 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هيدروژناسيون و همچنین مواد افزودني ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول HV46 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول HV46 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هيدروژناسيون و همچنین مواد افزودني ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول HV32 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول HV32 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هيدروژناسيون و همچنین مواد افزودني ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول HV22 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول HV22 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هيدروژناسيون و همچنین مواد افزودني ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول HV15 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول HV15 (بشکه) ایرانول HV با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هيدروژناسيون و همچنین مواد افزودني ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن صنعتی ایرانول GTL9 (بشکه)

روغن صنعتی ایرانول GTL9 (بشکه)‏ با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی نفت خام (Lube cut) و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

روغن صنعتی ایرانول GTL65 (بشکه)

روغن صنعتی ایرانول GTL65 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی نفت خام (Lube cut) و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

روغن هیدرولیک ایرانول H220 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول H220 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافینیک مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودني ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول H150 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول H150 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافینیک مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودني ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول H100 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول H100 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافینیک مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودني ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول H68 (چلیک پلاستیکی)

روغن هیدرولیک ایرانول H68 (چلیک پلاستیکی) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافینیک مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودني ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول H68 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول H68 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافینیک مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودني ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول H46 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول H46 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافینیک مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودني ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن پارس فلاشینگ 32 (بشکه)

روغن پارس فلاشینگ 32 (بشکه) روانکاری با  پایه پارافینی و کیفیت پالایش بالا است که برای حذف آلاینده های فلزی و تراشه های به جا مانده از فرآیند تراشکاری و برطرف نمودن رسوبات باقیمانده ناشی از مصرف روغن های کارکرده قبلی در سیستم های گردشی  استفاده می شود.