در حال نمایش 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

ضد یخ پارس سهند (جلیک 20 لیتری پلاستیکی)

ضد یخ پارس سهند (جلیک 20 لیتری پلاستیکی) با عملکرد ممتاز و پایداری شیمیایی بالا بر پایه منو اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی پایه آلی (OAT) است.

ضد یخ پارس سهند (بشکه)

ضد یخ پارس سهند (بشکه) ، ضدیخ و ضد جوش با عملکرد ممتاز و پایداری شیمیایی بالا بر پایه منو اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی پایه آلی (OAT) است.

ضد یخ پارس سهند (کارتن 4 لیتری پلاستیکی)

ضد یخ پارس سهند (کارتن 4 لیتری پلاستیکی) با عملکرد ممتاز و پایداری شیمیایی بالا بر پایه منو اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی پایه آلی (OAT) است.

ضد یخ پارس سهند(کارتن گالن)

ضد یخ پارس سهند(کارتن گالن) با عملکرد ممتاز و پایداری شیمیایی بالا بر پایه منو اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی پایه آلی (OAT) است.

ضد یخ پارس سهند (کارتن کوارت)

ضد یخ پارس سهند (کارتن کوارت) با عملکرد ممتاز و پایداری شیمیایی بالا بر پایه منو اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی پایه آلی (OAT) است.

ضد یخ پارس سهند (کارتن1 لیتری پلاستیکی)

ضد یخ پارس سهند (کارتن1 لیتری پلاستیکی)با عملکرد ممتاز و پایداری شیمیایی بالا بر پایه منو اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی پایه آلی (OAT) است.

ضدیخ فلومکس (4 کیلویی)

ضدیخ فلومکس (4 کیلویی) ، ضد یخی خالص با عملکرد عالی بوده که با توجه به به کارگیری مونواتیلن و ترکیبات ضد خوردگی ، محافظت عالی از قطعات سیستم خنک کننده خودروها را فراهم می سازد.

ضدیخ فلومکس (1 کیلویی)

ضدیخ فلومکس (1 کیلویی) ، ضد یخی خالص با عملکرد عالی بوده که با توجه به به کارگیری مونواتیلن و ترکیبات ضد خوردگی ، محافظت عالی از قطعات سیستم خنک کننده خودروها را فراهم می سازد.

ضدیخ بهران بهمن

10,200,000تومان
ضدیخ بهران بهمن بشکه با محلول 50 درصد داری نقطه انجماد -37 و نقطه جوش 109 درجه و همچنین ph 7.5 می باشد.

ضد یخ پارس سهند

ضد یخ پارس سهند بشکه با محلول 50 درصد داری نقطه انجماد -39 و نقطه جوش 108 درجه و همچنین ph 8.5 می باشد.

ضد یخ بهران دی

ضد یخ بهران دی بشکه با محلول 50 درصد داری نقطه انجماد -37 و نقطه جوش 109 درجه و همچنین ph 7.5 می باشد.