روغن توربین ایرانول HBS46 (بشکه)

روغن توربین ایرانول HBS46 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هيدروژن (Full Hydrofinishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده‌است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن توربین ایرانول HBS46 (بشکه)