روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک 100 (بشکه)

روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک 100 (بشکه) ، روغن هيدروليک با كارايي عالي بوده كه در سيستم هايي كه در معرض تغییرات وسيع درجه حرارت هستند نظیر سیستم های هیدرولیکی کوره ها و سیستم های هیدرولیکی صنایع دریایی قابل استفاده است.

سبد خرید

روغن پارس هیدرولیک اتوماتیک 100 (بشکه)