روغن بهران هیدرولیک H68 (سطل)

روغن بهران هیدرولیک H68 (سطل)، روغن مناسب برای سیستم های هیدرولیک و پرسهای سبک و سنگین است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن بهران هیدرولیک H68 (سطل)