روغن پارس کمپرسور 46 (بشکه)

روغن پارس کمپرسور 46 (بشکه) روغن کمپرسور هوا بر پایه ترکیبات پلی آلفا اولفین (PAO) و مواد افزودنی مرغوب می باشد که به منظور استفاده در کمپرسورهای هوای تیغه ای و مارپیچی که تحت شرایط عملیاتی سخت دمایی و فشار قرار دارند، مورد استفاده قرار می­گیرد.

سبد خرید

روغن پارس کمپرسور 46 (بشکه)