روغن پارس لیتیم EP (ماهان EP سابق) (بشکه)

روغن پارس لیتیم EP(ماهان EP سابق) (بشکه) با كارايي بالا است كه با استفاده از تغليظ كننده صابون ليتيومي و روغن هاي پايه با شاخص گرانروي بالا فرموله شده است.

سبد خرید

روغن پارس لیتیم EP (ماهان EP سابق) (بشکه)