روغن پارس ترانسفرمر U_PN(بشکه)

روغن پارس ترانسفرمر U_PN(بشکه) یا روغن عایق (insulating oil) در دماهای بالا دارای پایداری عالی و خاصیت عایق الکتریکی و خنک کنندگی مناسب دارد.

سبد خرید

روغن پارس ترانسفرمر U_PN(بشکه)