روغن پارس ژانراتور 50 (20 لیتری پلاستیکی)

روغن پارس ژانراتور 50 (20 لیتری پلاستیکی) یک روغن موتور با کیفیت و تهیه شده از مواد اولیه مرغوب است. این روغن موتور در انواع ژنراتور ها از جمله ژنراتور برق کاربرد دارد.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن پارس ژانراتور 50 (20 لیتری پلاستیکی)