روغن موتور بهران شهاب 30 (بشکه)

بهران شهاب، روغن‌ موتور تک درجه ای مرغوب با پایه معدنی است كه برای روانکاری موتور های دیزلی چهار زمانه سوپر شارژ و توربو شارژ مناسب است.

این محصول با استفاده از روغن پايه معدنی و مواد افزودنی مرغوب تهیه می شود.  

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور بهران شهاب 30 (بشکه)