روغن موتور بهران خودرو 40 (بشکه)

روغن موتور بهران خودرو 40 (بشکه)، روغن موتور دیزلی مرغوب است که در انواع نیمه سینتتیک و معدنی برای روانکاری موتور های دیزلی چهار زمانه سنگین سوپر شارژ و توربو شارژ مدل 1990 توصیه می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور بهران خودرو 40 (بشکه)