روغن موتور بهران بندر 50 (سطل فلزی)

بهران بندر، روغن موتور دیزلی تک درجه ای مرغوب با پایه معدنی است که برای روانکاری انواع موتور های دیزلی چهار زمانه سوپر شارژ و توربو شارژ مناسب است.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور بهران بندر 50 (سطل فلزی)