روغن موتور پارس سوپر پیشرو 5W30 (4 لیتری)

روغن موتور پارس سوپر پیشرو 5W30 (4 لیتری)، روغن موتور چند درجه ای (مالتي گريد) است که با بهر ه گيري از روغن پايه سنتزي بسيار مرغوب و مواد افزودني ويژه به منظور محافظت عالي قطعات موتور در شرايط عملياتي سخت و منطبق با استاندارد تدوين شده براي ميزان گوگرد، خاكستر سولفاته و فسفر ( SAPS ) موجود در روغن موتورهاي پيشرفته مطابق با سطح كارايي API SM توليد گرديده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس سوپر پیشرو 5W30 (4 لیتری)