روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه 50 (کوارت)

روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه 50 (کوارت) ، محصول شرکت نفت پارس است. این روغن موتور از روغن پایه و مواد افزودنی با کیفیت تولید شده است. استفاده از این روغن موتور برای کارکرد در شرایط معمولی عملیاتی پیشنهاد می شود و از نظر سطح کیفی استاندارد دارای API SC/CC است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس سوپر کیان ویژه 50 (کوارت)