پارس مدوس EP 75W80 (بشکه)

14,200,000تومان

پارس مدوس ای پی، با بهره گيري از روغن پايه مرغوب و مواد افزودنی ويژه EP  به منظور تحمل در برابر فشار بالا  Extreme Pressure  جهت مصرف در جعبه دنده های دستي )غير اتوماتيكتحت شرايط عملياتي متوسط تا سخت و مطابق با سطح كارايي API GL-4 توليدگرديده است.

سبد خرید
پارس مدوس 75w80

پارس مدوس EP 75W80 (بشکه)

14,200,000تومان