روغن گیربکس اتوماتیک فلومكس ATF MV FLUID (1 لیتری)

روغن گیربکس اتوماتیک فلومكس ATF MV FLUID (1 لیتری)  قطعات خودرو  را  از زنگ زدگی حفظ می کند. فروشگاه اینترنتی روغن سیتی این روغن دنده را به عنوان روغن دنده مقاوم در مقابل با حرارت به مشتریان توصیه می کند.

سبد خرید

روغن گیربکس اتوماتیک فلومكس ATF MV FLUID (1 لیتری)