روغن دنده خودرویی پارس مدوس ای پی EP 85W90 (20 لیتری)

روغن دنده خودرویی پارس مدوس ای پی EP 85W90 (20 لیتری) ، روغني است چند درجه اي(مالتي گريد) و فشارپذير كه براي استفاده در جعبه دنده دستي خودروهاي سواري مدرن و ديزلي سبك و نیز چرخ دنده هاي هيپوئيدي تحت شرايط اقليمي بسيار سرد تا گرم و شرايط عملكردي ملايم تا سخت بر مبناي الزامات استاندارد API GL-4 مناسب مي باشد.

سبد خرید

روغن دنده خودرویی پارس مدوس ای پی EP 85W90 (20 لیتری)