بهران هیدرولیک HP 150

روغن بهران هیدرولیک HP 150 (بشکه)


10,900,000تومان

آخرین بروزرسانی : 23 می, 2022

روان کننده های روغن هیدرولیک بهران HP، برپایه یک سیستم افزودنی بدون خاکستر (بدون روی)، فرموله شده است تا با استانداردهای عملکردی مطابقت داشته باشد و از آنها نیز بتواند فراتر برود.