بهران هیدرولیک HP 150

روغن بهران هیدرولیک HP 150 (بشکه)


11,000,000تومان

آخرین بروزرسانی : 8 اکتبر, 2022

روان کننده های روغن هیدرولیک بهران HP، برپایه یک سیستم افزودنی بدون خاکستر (بدون روی)، فرموله شده است تا با استانداردهای عملکردی مطابقت داشته باشد و از آنها نیز بتواند فراتر برود.