بهران هیدرولیک HP 100

روغن بهران هیدرولیک HP 100 (بشکه)


10,500,000تومان

آخرین بروزرسانی : 8 اکتبر, 2022

روان کننده های روغن هیدرولیک بهران HP، برپایه یک سیستم افزودنی بدون خاکستر (بدون روی)، فرموله شده است تا با استانداردهای عملکردی مطابقت داشته باشد و از آنها نیز بتواند فراتر برود.