بهران هیدرولیک HP 32

روغن بهران هیدرولیک HP 32 (بشکه)


7,000,000تومان

آخرین بروزرسانی : 2 ژانویه, 2022

روان کننده های روغن هیدرولیک بهران HP، برپایه یک سیستم افزودنی بدون خاکستر (بدون روی)، فرموله شده است تا با استانداردهای عملکردی مطابقت داشته باشد و از آنها نیز بتواند فراتر برود.