پارس کیوان 220

روﻏﻦ ﮔﺮدﺷﯽ پارس کیوان 220


7,500,000تومان

آخرین بروزرسانی : 19 سپتامبر, 2021

موارد استفاده از روغن گردشی پارس کیوان 220 :سیستم های گردشی انواع یاتاقان های ساده جعبه دنده های بسته تحت شرایط عملیاتی سبک تا متوسط .روغن گردشی پارس کیوان 220، دارای نقطه ریزش 12- و نقطعه اشتعال 245+ درجه سانتی گراد می باشد که باعث میشود در دماهای بالا و پایین عملکرد مناسبی داشته باشد.