روغن پارس توربین 68 (بشکه)

روغن پارس توربین 68 (بشکه) با بهره گیری از روغن های پایه مرغوب گروه های Group I+ و Group II ، مواد افزودنی ضدخوردگی و اکسیداسیون با عملکرد عالی به منظور روانکاری توربین های سینگل شفت آب، گاز، بخار و سیکل ترکیبی فرموله شده است.

سبد خرید

روغن پارس توربین 68 (بشکه)