پارس هيدروليك اتوماتيك 22 (بشکه)

پارس هیدرولیک اتوماتیک، با استفاده از روغن پایه بسیارمرغوب و مواد افزودنی ویژه جهت مصرف برای کلیه سیستم هایی که در معرض تغييرات زیاد درجه حرارت هستند و به روغن هیدرولیک با کیفیت و شاخص گرانروی بالا  نیاز دارند، تولید گردیده است.

سبد خرید
پارس هیدرولیک اتوماتیک 22

پارس هيدروليك اتوماتيك 22 (بشکه)