روغن بهران تراش بشکه

12,800,000تومان

روغن بهران تراش سیال مناسب برای انواع عملیات ماشین کاری فلزات آهنی و غیر آهنی است که با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود. این محصول با توجه به نوع عملیات فلزکاری با درصدهای مختلف به صورت امولسیون استفاده می شود.

سبد خرید
بهران تراش

روغن بهران تراش بشکه

12,800,000تومان