روغن پارس کوئنچینگ اویل 22 (بشکه)

روغن پارس کوئنچینگ اویل 22 (بشکه) روغن ویژه عملیات حرارتی است که فاقد اثر مخرب خوردگی بر روی آلیاژهای آهنی می­باشد. روغن پارس کوئنچینگ H  (گرید 150) برای عملیات حرارتي گرم (دمای حمام روغن تا 170 درجه سانتی­گراد) و سایر گریدها برای عملیات حرارتی سرد (دمای حمام تا 80 درجه سانتی­گراد) مناسب می­باشد.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن پارس کوئنچینگ اویل 22 (بشکه)