ضدیخ فلومکس (4 کیلویی)

ضدیخ فلومکس (4 کیلویی) ، ضد یخی خالص با عملکرد عالی بوده که با توجه به به کارگیری مونواتیلن و ترکیبات ضد خوردگی ، محافظت عالی از قطعات سیستم خنک کننده خودروها را فراهم می سازد.

سبد خرید

ضدیخ فلومکس (4 کیلویی)