روغن پارس موج x_40(بشکه)

روغن پارس موج x_40(بشکه) با عملكرد عالي بوده كه برای موتورهاي چهار زمانه ترانك پيستون با دور متوسط که با سوخت هاي سنگين (ميزان گوگرد تا 2.5 درصد وزني) کار می کنند، موتورهای دیزل دریایی دارای توربوشارژ و غلاف شفت پروانه مناسب مي باشد.

سبد خرید

روغن پارس موج x_40(بشکه)