روغن موتور پارس سوپر پایدار اولترا 15W40 (20 لیتری)

روغن موتور پارس سوپر پایدار اولترا 15W40 (20 لیتری) ، روغن موتوري دیزلی مالتی گرید با پايه نيمه سنتزي با تكنولوژي ساخت روز دنيا مي باشد كه داراي ويژگي هاي بارزي از جمله قدرت پاك كنندگي بالاتر، قابليت جذب و متفرق كنندگي دود حاصل از احتراق ناقص موتور ،افت تبخير كمتر و نيز پايداري گرانروي بالاتر نسبت به روغن موتور هاي نسل قبل برخوردار است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن موتور پارس سوپر پایدار اولترا 15W40 (20 لیتری)