نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

روغن دنده پارس انتقال اتوماتيك 2 (ATF II) (کوارت)

روغن دنده پارس انتقال اتوماتيك 2 (ATF II) (کوارت) روغني با پايه نيمه سنتزی است كه براي استفاده در گيربكس هاي اتوماتيك و نيز به عنوان سيال هيدروليك جعبه فرمان خودروهاي سواري و تجاري قابل استفاده مي باشد.