نمایش 1–12 از 315 نتیجه

نمایش 9 24 36

روغن موتور ایرانول سوما 25W50 (چلیک پلاستیکی)

روغن موتور ایرانول سوما 25W50 (چلیک پلاستیکی) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین بمنظور استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

روغن موتور ایرانول SAE50 D7000 (چیلیک پلاستیکی )

روغن موتور ایرانول SAE50 D7000 (چیلیک پلاستیکی ) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

روغن موتور ایرانول SAE40 D7000 (چیلیک پلاستیکی )

روغن موتور ایرانول SAE40 D7000 (چیلیک پلاستیکی ) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

روغن موتور ایرانول موتورو 20W50 (کارتن 1.3 لیتری فلزی)

روغن موتور ایرانول موتورو 20W50 (کارتن 1.3 لیتری فلزی) با استفــاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجــام فــرآیند هیـدروژناسیون و مواد افزودنی مخصوص و مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 0W20 (کارتن 5 لیتری فلزی )

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 0W20 (کارتن 5 لیتری فلزی ) با کارایی بالا و با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سینتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، برای تمام موتورهای بنزینی در اتومبیل های سواری و خودروهای ون سبک است، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 5W30 (کارتن 1 لیتری فلزی)

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 5W30 (کارتن 1 لیتری فلزی) با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 5W30 (کارتن 4 لیتری فلزی )

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 5W30 (کارتن 4 لیتری فلزی ) با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 5W30 (کارتن 5 لیتری فلزی )

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 5W30 (کارتن 5 لیتری فلزی ) با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.

روغن موتور ایرانول رونیا 10W40 (کارتن 5 لیتری پلاستیک)

روغن موتور ایرانول رونیا 10W40 (کارتن 5 لیتری پلاستیک) با استفــاده از روغن پایه‌ی سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 5W40 (کارتن 5 لیتری فلزی )

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 5W40 (کارتن 5 لیتری فلزی ) روغن موتور با کارایی بالا و با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سینتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، برای تمام موتورهای بنزینی در اتومبیل های سواری و خودروهای ون سبک است، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 0W20 (کارتن 1 لیتری فلزی )

روغن موتور ایرانول سوپر رونیا 0W20 (کارتن 1 لیتری فلزی ) روغن موتور با کارایی بالا و با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سینتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، برای تمام موتورهای بنزینی در اتومبیل های سواری و خودروهای ون سبک است، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.

روغن موتور ایرانول سوپر رویال 5W40 (کارتن 1لیتری فلزی)

روغن موتور ایرانول سوپر رویال 5W40 (کارتن 1لیتری فلزی) با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.