نمایش 1–12 از 36 نتیجه

نمایش 9 24 36

روغن کمپرسور هوا ایرانول

17,540,000تومان

روغن کمپرسور هوا ایرانول با کیفیت و کارایی بی نظیر، انتخابی ایده آل برای طیف گسترده ای از کمپرسورها در صنایع مختلف است.

این روغن با محافظت از قطعات در برابر سایش و خوردگی، عمر مفید کمپرسور را افزایش داده و هزینه های تعمیر و نگهداری را به حداقل می رساند.

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL PS 68 (بشکه)

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL PS 68 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است.

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL PS 46 (بشکه)

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL PS 46 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است.

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL150 (بشکه)

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL150 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL100 (بشکه)

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL100 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است.

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL68 (بشکه)

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL68 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است.

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL46 (بشکه)

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL46 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است.

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL32 (بشکه)

روغن کمپرسور هوا ایرانول VDL32 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است.

روغن کمپرسور ایرانول LPT G 68 (بشکه)

روغن کمپرسور ایرانول LPT G 68 (بشکه) با استفاده از روغن پایه نفتنيک گزينش شده تولیدگردیده ‌است.

روغن کمپرسور ایرانول LPT68 (بشکه)

روغن کمپرسور ایرانول LPT68 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

روغن کمپرسور ایرانول LPT46 (بشکه)

روغن کمپرسور ایرانول LPT46 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

روغن کمپرسور ایرانول LPT32 (بشکه)

روغن کمپرسور ایرانول LPT32 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.